Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Różne rodzaje ubezpieczeń, które są najważniejsze?

powódź

Chociaż zakupy nigdy nie są ulubioną rzeczą, ubezpieczenie może być jednym z ważniejszych zakupów, które musimy zrobić. Pomaga być dobrze poinformowanym, które ubezpieczenia najlepiej pasują do twojej indywidualnej sytuacji. Niewłaściwe ubezpieczenie lub ubezpieczenie może narazić Cię na niebezpieczeństwo w przypadku roszczenia. Przenoszenie zbyt dużej ochrony może spowodować, że zapłacisz więcej niż to konieczne. Istnieje wiele różnych rodzajów ubezpieczeń, które mają na celu ochronę przed wieloma zdarzeniami. Nie wszystkie polisy ubezpieczeniowe mają sens dla wszystkich, ale te przedstawione poniżej to szersze wykupione ubezpieczenia, które mogą mieć dla Ciebie sens.

Ubezpieczenie zdrowotne

Choć kiedyś uważano go za opcjonalny w Stanach Zjednoczonych, teraz obywatele podlegają karom, jeśli nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Większość osób ma ubezpieczenie zdrowotne w ramach planów sponsorowanych przez pracodawcę za pośrednictwem ich firmy lub pracodawcy małżonka. Inni mogą kwalifikować się do programów rządowych lub zakupić swój plan za pośrednictwem internetowego rynku. Od czasu uchwalenia ustawa o niedrogiej opiece otworzyła ubezpieczenie zdrowotne dla wielu osób, które mogły nie być w stanie uzyskać go w przeszłości z powodu ograniczeń finansowych lub wcześniej istniejących warunków. Niezależnie od tego, jak uzyskać ochronę ubezpieczenie zdrowotne jest dość podobne. Pomoże opłacić część wizyt lekarskich i ER, a także leków na receptę i pobytów szpitalnych. Ubezpieczający będzie płacił regularne płatności zwane składkami przez cały rok, a także współpłacenia i koszty prowadzące do ich rocznego odliczenia w zamian za ubezpieczenie przekraczające ich odliczenie. Ponieważ połowa bankructw jest wynikiem problemów medycznych, łatwo jest zrozumieć, dlaczego prawidłowe ubezpieczenie jest tak ważne.

Ubezpieczenie domu / najemcy

Kolejnym najczęściej kupowanym produktem ubezpieczeniowym będzie polisa właściciela lub najemcy, w zależności od warunków mieszkaniowych. Kupowana jest polisa właściciela domu w celu ochrony przed stratami spowodowanymi zniszczeniem domu. Może to wynikać z wielu różnych zdarzeń, takich jak pożar, woda, klęska żywiołowa lub wypadek. Może także uchronić Cię przed niektórymi kosztami związanymi z obrażeniami na twojej nieruchomości w wyniku zdarzenia takiego jak atak zwierząt lub upadek. Twój poziom ochrony zostanie częściowo określony przez twoją składkę, a także odliczenie, które wygodnie nosić. Może być również wymagane wykupienie oddzielnych produktów ubezpieczeniowych w celu ochrony przed szkodami spowodowanymi przez powodzie, huragany lub trzęsienia ziemi, w zależności od lokalizacji domu. Z drugiej strony ubezpieczenie najemcy,

Ubezpieczenie samochodu

W porównaniu do dwóch pierwszych polis ubezpieczenie samochodu jest dość proste. Jako właściciel jesteś prawnie zobowiązany do zapewnienia państwowej minimalnej ochrony ubezpieczeniowej, która pomaga pokryć straty na rzecz osoby trzeciej, jeśli jesteś winny wypadku. Zostanie on przedstawiony w formularzu 10/20/10 podczas zakupów. Ten przykład jest odczytywany jako 10 000 USD na osobę, 20 000 USD na zdarzenie i 10 000 USD na szkody majątkowe. Ważne jest, aby pamiętać, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje napraw ani wymiany pojazdu – w tym celu należy wykupić kompleksową i ubezpieczenie od kolizji. Ogólnie określane jako „pełne ubezpieczenie”, kompleksowe i kolizja jest opcjonalna, jeśli posiadasz pojazd, ale prawdopodobnie pożyczkodawca będzie obowiązkowy, jeśli zakup został sfinansowany. W przypadku ubezpieczenia auto, jeśli kupisz ubezpieczenie i kolizję, usługodawca zapłaci za naprawy lub wymianę samochodu bez względu na to, czy byłeś winny. Będziesz musiał jedynie zapłacić z kieszeni kwotę odliczenia, którą wybrałeś w momencie zakupu. Im wyższy koszt uzyskania przychodu, tym niższa składka, jakiej możesz oczekiwać w okresie obowiązywania polisy.

Inne polisy ubezpieczeniowe

Oprócz najczęstszych ubezpieczeń istnieje kilka innych produktów ograniczających ryzyko finansowe. Wiele osób kupuje ubezpieczenie na życie, aby chronić swoich bliskich przed wydatkami, które rosną, jeśli umrzesz. Może to być świetny sposób na zapewnienie opieki nad bliskimi w przyszłości. Inną przydatną polisą jest ubezpieczenie na wypadek inwalidztwa, które może pokryć rachunki lub inne wydatki, jeśli jesteś ranny i niezdolny do pracy. Ubezpieczenie zdrowotne jest doskonałym sposobem na uniknięcie zawirowań finansowych w razie wypadku. Jednak w przybliżeniu 3 na 4 osoby, które ogłosiły bankructwo z przyczyn medycznych, zrobiły to, mając ubezpieczenie zdrowotne w chwili urazu. Posiadanie ubezpieczenia, które wypełnia luki pozostawione przez ubezpieczenie zdrowotne, może być świetnym sposobem na uniknięcie kłopotów finansowych z powodu kontuzji. Posiadanie odpowiedniego rodzaju ochrony,