Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Podróżuj bezpiecznie z ubezpieczeniem samochodu

ubezpieczenie

Przepisy dotyczące ubezpieczeń samochodowych różnią się w zależności od kraju lub stanu, ale najważniejsze jest to, że istnieje minimalna kwota ubezpieczenia, którą należy spełnić, aby prowadzić samochód po publicznych ulicach. Minimum to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i zapewnia zwrot osobom trzecim lub mieniu z wyłączeniem kierowcy i ich mienia. Brak minimalnego ubezpieczenia samochodu prowadzi do wysokich kar, usług społecznych i zawieszenia prawa jazdy na czas określony we współczesnym społeczeństwie, ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe.

Jedź bezpiecznie

Ma to na celu, aby właściciele samochodów i kierowcy mogli wykazać, że są gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność finansową w razie wypadku. Wiele instytucji pożyczkowych odmawia finansowania samochodu, dopóki potencjalny nabywca nie złoży części z minimalnym ubezpieczeniem pojazdu. W większości krajów policja ma prawo zażądać przedstawienia dowodu ubezpieczenia. Jeśli kierowca zdaje sobie sprawę, że prowadzony przez niego samochód nie jest objęty ubezpieczeniem i nadal jeździ samochodem, prawdopodobnie poniesie koszty leczenia drugiej strony w razie wypadku. Będą również ponosić odpowiedzialność za naprawę uszkodzenia drugiego samochodu lub jego całkowitą wymianę.

Brak ochrony ubezpieczeniowej stanowi naruszenie prawa i prowadzi do dodania punktów do licencji, na których stosuje się system punktów karnych. Gdy osoba zostanie uznana za winną takiego naruszenia, może mieć trudności z uzyskaniem przystępnej ochrony ubezpieczeniowej w przyszłość. Firmy ubezpieczeniowe przeprowadzają kontrole przeszłości wobec potencjalnych klientów, aby ustalić, jaką część zobowiązań stanowią. Osoby o wyższym ryzyku spowodowania wypadku lub osoby z historią wypadków mają wyższe składki. Firma ubezpieczeniowa może nawet całkowicie zdyskwalifikować wnioskodawcę, jeśli uzna, że ​​dana osoba stanowi zbyt duże ryzyko dla ubezpieczyciela.

Luki

Istnieje jednak kilka wyjątków i luk dotyczących odpowiedzialności finansowej w razie wypadku. Potrzebny byłby bardzo wykwalifikowany prawnik do obrony, aby wykorzystać te wyjątki. Osoba może zobaczyć obniżenie opłat z prowadzenia pojazdu bez ubezpieczenia do prowadzenia pojazdu bez licencji lub z zawieszonym prawem jazdy. Jest to jednak skuteczne tylko wtedy, gdy okres wygaśnięcia jest krótki. Po raz pierwszy przestępca może również powołać się na łaskę sądu i otrzymać wyrok redukcyjny.

Drive Smart

Podsumowując, jest wiele rzeczy, które mogą przytrafić się osobie, która odmawia zakupu minimalnej ochrony ubezpieczeniowej swojego samochodu i nic z tego nie jest dobre. Kierowca ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i rachunki szpitalne, podczas gdy jest to taki sam czas, jaki jest potrzebny na wykonanie wyroku, który zostanie im wydany przez sąd, na przykład służbę społeczną. Gdyby taki kierowca spotkał się na przykład z 50 funkcjonariuszami organów kontroli ruchu drogowego, wszyscy 50 mogliby obciążyć osobę jazdą bez prawa jazdy. Dla każdego, kto planuje prowadzić samochód, ubezpieczenie samochodu przyniesie nie tylko spokój ducha, ale także mądre rozwiązanie.