Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Czy można zarobić na funduszach ETF?

Wyobraźcie sobie, że w ubiegłym roku globalna wartość aktywów zgromadzonych w ETF przekroczyła 10 bilionów dolarów. Czy oznacza to jednak, że inwestowanie w ETF-y jest pewne i bezpieczne? Nic bardziej mylnego. Otóż ryzyko straty jest duże. Warto dowiedzieć się więcej na temat funduszy ETF.

Czym są fundusze ETF?

Fundusze ETF to fundusze notowane na giełdzie. Naśladują one wyniki określonego indeksu giełdowego, ale też mogą naśladować wyniki aktywów takich jak złoto czy ropa. Każdy fundusz ETF jest zarządzany pasywnie. Sam sposób inwestowania jest dosyć prosty, a mianowicie inwestujący przekazuje kapitał zarządzającym funduszem, zaś w zamian otrzymuje określone jednostki uczestnictwa. Takie instrumenty są notowanymi na giełdzie papierami wartościowymi, a to oznacza, że podlegają codziennej wycenie. Można je także nabywać i sprzedawać na tych samych zasadach co akcje. Trzeba tutaj zdawać sobie sprawę, że wycena ETF-u jest determinowana poprzez sposób zachowania się indeksu. Jeśli np. kurs rynkowy ETF naśladuje indeks, to powinien poruszać się w tym samym kierunku, co indeks, a nawet z podobną siłą. ETF-y cieszą się popularnością choćby dlatego, że samo inwestowanie w koniunkturę jest proste, a przy tym wiąże się z niskimi kosztami, co rzecz jasna nie przekłada się na łatwą możliwość zarobku. ETF-y są instrumentami finansowymi bardzo ryzykownymi i trzeba zdawać sobie sprawę, że większość inwestorów traci swój kapitał, a nie zarabia. 

Czym jest replikacja fizyczna?

Samo zrozumienie specyfiki danego funduszu wymaga poznania w jaki sposób naśladuje on zachowanie określonych aktywów. Niewątpliwie wartości indeksu giełdowego mogą być naśladowane przez fundusze ETF, co oznacza, że zarządzający nabywają je w odpowiednich proporcjach. Muszą też pilnować procentowego udziału danych spółek. Jest to replika fizyczna. Alternatywą dla niej jest metoda reprezentatywnej próbki. W tym przypadku inwestorzy kupują wyselekcjonowaną część aktywu, tworzącą wskaźnik. To rozwiązanie ogranicza koszty, ale też rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem rozbudowanym portfelem. Jest jeszcze inny sposób na odzwierciedlenie wyników danego indeksu. Można skorzystać z repliki syntetycznej. W tym przypadku zarządzający funduszem nie kupują walorów wchodzących w skład wskaźnika, lecz korzystają np. z kontraktów terminowych. Mogą również współpracować z daną instytucją finansową. ETF-y naśladują zachowanie określonych aktywów, jednak mają odmienną konstrukcję. Jeżeli dojdzie do upadku funduszu zarządzającego ETF, to inwestorzy nie muszą się martwić, gdyż ich środki są przechowywane przez depozytariusza. 

Jakie jest ryzyko inwestycji w ETF?

Fundusze ETF dają możliwość osiągnięcia takiej samej stopy zwrotu jak aktywa, które naśladują. Trzeba zdawać sobie sprawę, że przede wszystkim sprawdzają się dla inwestorów, którzy posiadają doświadczenie oraz wiedzę. Najczęściej wykorzystuje się jej w inwestycjach średnio i długoterminowych. W teorii na ETF-ach można sporo zarobić, przy czym ryzyko straty jest naprawdę duże. Występuje jeszcze ryzyko walutowe, które dotyczy oczywiście ETF-ów zagranicznych i związane jest ze zmianą kursu. Innym rodzajem jest ryzyko emitenta. Otóż może dojść do wycofania ETF z notowań giełdowych, ale w takiej sytuacji emitent odkupuje od uczestników funduszu tytuły uczestnictwa.