Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Opłaty likwidacyjne polisolokaty – odzyskaj pieniądze zabrane przez ubezpieczyciela

polisolokaty

Opłaty likwidacyjne są cechą charakterystyczną, a jednocześnie największą pułapką ubezpieczenia z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, popularnie nazywanego polisolokatą. Konsumenci, którzy zawarli takie ubezpieczenie i stracili oszczędności z powodu horrendalnej wysokości opłat likwidacyjnych, mogą jednak odzyskać swoje pieniądze.

  1. Czym są opłaty likwidacyjne?
  2. Odzyskanie opłaty likwidacyjnej jest możliwe na drodze sądowej
  3. Zwrot opłaty likwidacyjnej zdaniem polskich sądów

Opłata likwidacyjna polisolokaty ma zwykle charakter zmienny – jej wysokość zależy od momentu, w którym ubezpieczający postanowił zerwać ubezpieczenie. Jeśli dokonał tego w pierwszym roku obowiązywania umowy, mógł stracić nawet 100% zainwestowanych środków!

Czym są opłaty likwidacyjne?

Opłaty likwidacyjne, dotyczące polisolokat, to nic innego jak rodzaj umownej kary, którą wystawca polisy nakłada na jej właściciela za przedterminowe zerwanie umowy ubezpieczenia. Firmy, które posiadają w swojej ofercie ubezpieczenia z UFK argumentują istnienie opłat likwidacyjnych koniecznością pokrycia kosztów rozwiązania umowy, które dana firma musi ponieść w związku z wcześniejszym zakończeniem ubezpieczenia. Nic bardziej mylnego – w rzeczywistości środki te były zwykle przeznaczone na wynagrodzenie dla przedstawicieli handlowych lub agentów ubezpieczeniowych, którzy zawierali z konsumentem umowę. Koszt prowadzenia działalności ubezpieczyciela został więc przeniesiony na klienta, co w opinii organów kontrolnych, m.in. UOKiK, nie powinno mieć miejsca.

Odzyskanie opłaty likwidacyjnej jest możliwe na drodze sądowej

Widmo opłaty likwidacyjnej wiązało klientów ubezpieczycieli na kilka, a nawet kilkanaście lat z jedną polisą, która często nie okazywała się tak korzystna, jak można było na początku zakładać. Przełom nastąpił w maju 2017 roku, kiedy warszawski sąd uznał w swoim wyroku, że w umowie zawieranej z konsumentami przez towarzystwo Generali znajdowały się klauzule niedozwolone. Tym samym był to pierwszy wyrok, w którym sąd przyznał poszkodowanym odszkodowanie.

Od tamtej pory odzyskanie opłaty likwidacyjnej przestało być jedynie mrzonką, a stało się rzeczywistością. W ciągu kolejnych lat do sądów zaczęły wpływać pozwy od pokrzywdzonych właścicieli polis, a na rynku pojawiły się formy, m.in. https://oplatylikwidacyjne24.pl/, które specjalizują się w sądowej walce o zwrot opłaty likwidacyjnej.

Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych jest możliwe nawet w przypadku, w którym opłaty te zostały pobrane już wiele lat temu. Jeśli polisa została rozwiązana przed 9 lipca 2018 roku, a od daty jej rozwiązania nie upłynęło jeszcze 10 lat, można ubiegać się o zwrot opłaty likwidacyjnej. Podobnie jest w przypadku polis zlikwidowanych po 9 lipca 2018 roku, jednak w ich przypadku termin przedawnienia upływa po 6 latach licząc od momentu rozwiązania polisy.

Zwrot opłaty likwidacyjnej zdaniem polskich sądów

Podkreślenia wymaga fakt, że nie wszystkie sprawy wniesione przez konsumentów do sądu, zakończyły się wyrokiem korzystnym dla powodów. Polskie sądy coraz częściej jednak stają po stronie pokrzywdzonych – orzeczenia na ich korzyść wydano już m.in. w Warszawie, Krakowie i Wolsztynie. Jeśli chodzi o polisolokaty, opłata likwidacyjna z nimi związana zdaniem sądów ma charakter abuzywny. Dla osób wnoszących pozwy oznacza to szansę na odzyskanie swoich pieniędzy wraz z odsetkami oraz pozytywne zakończenie całej sprawy. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wygrania procesu, warto zatrudnić wykwalifikowanego prawnika, obeznanego w specyfice umów ubezpieczenia z UFK.