Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Przykłady roszczeń przed którymi ochroni ubezpieczenie członków zarządu

ubezpieczenie OC

Nie da się ukryć, że członkowie zarządu w przypadku spółek i wielu innych organizacji mają niezwykle odpowiedzialną pracę. To właśnie od nich zależy jak będą przebiegać procesy w danej spółce, a także, czy będzie ona wychodziła na nich korzystnie pod względem finansowym. Nie da się jednak ukryć, że nikt z nas nie jest nieomylną maszyną, a błędy przy pracy zdarzają się niezwykle często. Wobec tego każdy księgowy, czy inny członek zarządu może nieumyślnie popełnić błąd przy pracy, który poskutkuje tym, że osoby trzecie będą narażone na straty bądź też realnie je poniosą. Ubezpieczenie d&o staje się więc niezbędne. Niemniej kogo ono chroni i jakie są najczęstsze przykłady roszczeń, które mogą być wysunięte przeciwko członkom zarządu?

Ubezpieczenie d&o- komu jest polecane

Ubezpieczenia d&o to nic innego jak ubezpieczenia OC członków zarządu, które skutecznie mogą ich ochronić przed negatywnymi skutkami nie do końca właściwych decyzji. Powinni zostać nim objęci w szczególności członkowie zarządu spółek publicznych, a także podmioty sprawujące funkcje kierowniczą w spółkach kapitałowych. Szczególnie ważną rolę tego typu ubezpieczenie odgrywa w sektorze małych i średnich firm, gdzie wysnuwane przeciwko członkom zarządu roszczenia mogą być brzemienne w skutkach.

Przykłady roszczeń przed którymi ochroni ubezpieczenie OC członków zarządu

Ubezpieczenie członków zarządu ma za zadanie ochronić przed roszczeniami wysuwanymi przez osoby trzecie. Najczęściej należą do nich:

  • postępowanie karne prowadzone przez prokuraturę w wyniku poniesionych strat przez osoby trzecie
  • postępowanie Urzędu Kontroli Skarbowej w przypadku błędów popełnionych w procesie rozliczania podatku CIT- zwykle może ono oznaczać poniesienie potężnych strat finansowych, które będą wiązały się z nieprawidłowościami w deklaracjach podatkowych spółki.
  • zobowiązania podatkowe w trybie artykułu 116 Ordynacji Podatkowej- kiedy to Urząd Skarbowy zażąda z nawiązką zapłacenia nieuregulowanego zobowiązania podatkowego.
  • prawny akty oskarżenia- w wyniku strat poniesionych przez osoby trzecie, do których przyczyniło się niepoprawne wykonanie obowiązku przez członka zarządu.
  • roszczenia pracownika

Ubezpieczenie OC dla członków zarządu- czy warto?

OC członków zarządu potrafi nie tylko skutecznie uchronić pracowników przed konsekwencjami nieumyślnie podjętych, błędnych decyzji. Niemniej jednak posiadanie takiego ubezpieczenia członków zarządu sprawia również, że dana firma staje się o wiele bardziej wiarygodna w oczach inwestorów i kontrahentów.