Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Prawnik pomoże ogłosić upadłość konsumencką

upadłość konsumencka

Do niedawna możliwość ogłoszenia upadłości przysługiwała jedynie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Od pewnego czasu możliwość ogłoszenia upadłości mają także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w ramach tak zwanej upadłości konsumenckiej. Ustawodawca daje bowiem możliwość rozłożenia spłat, a nawet częściowego bądź całościowego ich umorzenia osobom, które popadły w długi i nie są w stanie ich spłacić w terminie.

Kiedy udać się do prawnika?

Osoba, która chciałaby ogłosić upadłość konsumencką powinna spełniać przesłankę pozytywną, jaką jest brak zapłaty za zobowiązania finansowe w terminie powyżej trzech miesięcy. Z pomocy prawnika warto skorzystać już na początkowym etapie, bowiem do postępowania upadłościowego należy się odpowiednio przygotować. Prawnik przede wszystkim oceni, czy klient ma szansę na ogłoszenie upadłości, to znaczy czy spełnia przesłankę pozytywną. Do 2020 roku obowiązywały także przesłanki negatywne, których spełnienie wykluczało możliwość ogłoszenia upadłości. Pomimo tego, że ustawodawca poluzował nieco obostrzenia, przyczyny doprowadzenia do niewypłacalności będą przez sąd badane dopiero na późniejszych etapach postępowania. W tej sytuacji prawnik jest w stanie w sposób klarowny wyjaśnić klientowi, na co podczas procesu może on liczyć. Istotą upadłości konsumenckiej jest bowiem spłacenie długów w takim zakresie, w jakim jest to możliwe ze strony upadłego. Pozostała część zostaje przez sąd umorzona. 

Pomoc w trakcie procesu upadłościowego

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest procesem, który dla przeciętnego człowieka niemającego związku ze światem prawa, może okazać się bardzo trudny do przejścia. Kancelaria adwokacka nie tylko przygotuje klienta do formalnego postępowania, sporządzi wszelkiego rodzaju pisma oraz oceni możliwość umorzenia długów, ale także wesprze go mentalnie. Prawnik wie bowiem, jak należy zachować się przed sądem oraz jakich argumentów użyć, aby sprawa została wyjaśniona na korzyść klienta. Problemem jest tutaj nie tylko dług, jaki należy spłacić, ale również majątek, jaki powinien pozostać przy upadłym. Musi mieć on zagwarantowane środki do życia oraz zachowanie różnego rodzaju przedmiotów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Często jednak odpowiednie argumentowanie konieczności pozostawienia rzeczy przy osobie ogłaszającej upadłość pozostaje jedyną możliwością ich zachowania. Jest to zadanie dla prawnika doświadczonego, który zgrabnie porusza się w gąszczu przepisów z pogranicza prawa upadłościowego, administracyjnego i cywilnego.