Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Podnoszenie kwalifikacji w dobie pandemii

praca ortodonta

Nauka skarb drogi, kto ją ma nie ubogi – głosi jedno z przysłów. Stałe poszerzanie wiedzy stanowi bezsprzecznie podstawę rozwoju jednostki i przyczynia się do lepszego rozumowania zagadnień z danej tematyki. Stomatologia to prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny, z tego względu niezbędne jest regularne podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji oraz poszerzanie posiadanej wiedzy. Umożliwiają to kursy oraz szkolenia stomatologiczne, które poza wiedzą teoretyczną dostarczają również umiejętności praktycznych. 

Kursy stomatologiczne i szkolenia dla dentystów

Akademia Stomatologii zajmuje się przeprowadzaniem specjalistycznych szkoleń z zakresu endodoncji, stomatologii zachowawczej i rekonstrukcyjnej oraz adhezji. Nad przebiegiem kursu czuwają wykwalifikowani wykładowcy, posiadający imponującą wiedzę w tematyce dentystycznej. Szkolenia umożliwiają pogłębienie wiedzy o technikach stomatologicznych i diagnostyce dentystycznej. Kursanci doskonalą swoje umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Do swojej dyspozycji mają fantomy oraz sale, które mogą poszczycić się kompletnym wyposażeniem stomatologicznym. 

Kursy stomatologiczne w obliczu pandemii 

Wybuch pandemii na jakiś czas mocno ograniczył możność organizowania szkoleń oraz kursów. Akademia Stomatologii część swoich zajęć prowadzi w trybie stacjonarnym, część zaś w formie webinarów online – https://www.akademiastomatologii.edu.pl/webinary. Dzięki temu nawet w czasie trwania pandemii mamy możliwość dalszego kształcenia się oraz poszerzania swojej wiedzy. 

Dlaczego warto zapisać się na kursy stomatologiczne? 

Szkolenia organizowane przez Akademię Stomatologii powstały po to, aby przekazać kursantom maksymalnie skondensowaną wiedzę w jak najkrótszym czasie. Każdy z uczestników podczas szkolenia ma do dyspozycji przydzielony tylko do jego dyspozycji unit fantomowy oraz mikroskop, dzięki czemu może w pełni skorzystać z kursu. Warto zaznaczyć, iż Akademia Stomatologii jest placówką certyfikowaną, posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.