Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Kto i jak może uzyskać dofinansowania z Unii?

Kto i jak może uzyskać dofinansowania z Unii

Jakby nie było dofinansowanie z Unii jest dla wielu z nas przed ogromną szansą. Chętnie skorzystalibyśmy z pomocy na rozkręcenie własnego biznesu. Jeśli brakuje Ci gotówki, to sprawdź jakie masz możliwości oraz co powinieneś wiedzieć o dofinansowaniach z Unii Europejskiej.

Dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 faktów, które musisz wiedzieć

Pierwsza sprawa, to kto rozdziela unijne fundusze? Tak naprawdę o tym czy otrzymamy dofinansowanie z Unii decyduje kilka instytucji. Instytucje te rozpatrują wszelkie złożone wnioski o dotację. Obecnie są to dokładnie trzy podmioty. Są one odrębne dla każdego z programu. Mowa o Instytucji Wdrażającej, Pośredniczącej oraz Zarządzającej.

Kolejna kwestia, o której musimy wiedzieć to kwestia tego jak pozyska fundusze unijne? Aby pozyskać dofinansowanie z unii musimy wziąć udział w wieloetapowym procesie. Pierwszy krok to określenie celu planowanego do realizowania projektu oraz wskazanie konkretnych zadań, które to mają nas do tego przyczynić. Bardzo ważne jest także to, aby się zapoznać ze wszelkimi kryteriami wyboru projektów. Pozwala to na stwierdzenie, czy dany wnioskodawca, jak i także jego projekt w ogóle się kwalifikują do otrzymania funduszy unijnych z puli alokowanych środków na dany konkurs. Jeśli wymogi zostaną spełnione, to mamy umożliwiają aplikację o europejskie środki.

Każda osoba myśląca na poważnie o dofinansowaniu musi także mieć świadomość kiedy się skończą fundusze unijne? Od 2021 do 2027 roku w Polsce przewidziano inwestycje na łącznie 159 miliardów euro. Chociaż budżet jest o wiele mniejszy niż w latach poprzednich, to nie musimy się obawiać o szybkie wyczerpanie unijnych funduszy.

Czwarta kwestia to jak księgować fundusze unijne? Osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie księgowości instytucji czy też firmy, która to otrzymała dofinansowanie, powinna ujmować wszelkie operacje związane z funduszami unijnymi w rachunkowych księgach kapitałową metodą albo też metodą wynikową. Księgowanie prawidłowe wszystkich wydatków jest kluczowe dla rozliczenia inwestycji oraz także uniknięcia konieczności zwrotu przyznanych nam środków. Aby móc identyfikować sprawnie oraz kontrolować wszelkie wpływy i wydatki unijnych funduszy, koniecznie stosowanie jest ewidencji wyodrębnionej, czyli oddzielnego rachunkowego systemu czy też księgowego kodu. Wymusza to w praktyce otwarcie bankowego rachunki dla potrzeb projektu realizowanego. Warto także pamiętać, że środki na tym koncie zgromadzone mogą być wyłącznie wydatkowane na cele, które to podlegają refinansowaniu – kwalifikowalne koszty nie przekraczające poziomu dotacji procentowo wyrażony.

Ostatnia kwestia to odpowiedź na pytanie kto zajmuje się kontrolą unijnych funduszy? Nad podziałem prawidłowym funduszy unijnych czuwa Instytucja Audytowa. Tę funkcję pełni Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej razem z Ministerstwem Finansów oraz do tego urzędami skarbowymi. Poza Instytucją Audytową nadrzędną każdy krajowy program oraz także regionalny powołuje tak zwany Komitet Monitorujący. Zadaniami tegoż podmiotu, w którego skład wchodzą poszczególni przedstawiciele rządu, partnerów społecznych, samorządu oraz partnerów gospodarczych.

Fundusze unijne nie tylko dla firm. Kto może pozyskać dofinansowanie?

Na sam koniec powiedzmy sobie o tym, kto może otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej? Dofinansowanie z Unii Europejskiej tak naprawdę mogą otrzymać wszyscy, poza osobami fizycznymi nieprowadzącymi własnej działalności gospodarczej, a więc osób prywatnych.

O dotację unijną mogą wnioskować: małe, mikro oraz także średnie przedsiębiorstwa, służby publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje wspierające biznes partnerstwa, instytucje nauki i edukacji, przedsiębiorca realizujące publiczne cele, związki wyznaniowe, jak i także organizacje społeczne. Dla prywatnych osób z kolei zostały przewidziane formy pośrednie wsparcia – takie jak granty, szkolenia czy też pożyczki na założenie własnej działalności/firmy.

Jak widzimy wiele osób może uzyskać wsparcie z Unii Europejskiej. Naprawdę warto. Obojętnie w jakiej jesteśmy sytuacji oraz jakim zasobem gotówki dysponujemy. Skoro są możliwości, to działajmy w tym temacie.