Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Co Twoja firma może zyskać dzięki systemowi ERP i CRM?

Systemy ERP od ODL

Ograniczenie kosztów to podstawa budowania pozycji na rynku w nowoczesnym przedsiębiorstwie. W połączeniu z pozyskiwaniem nowych możliwości zbytu towarów stanowi ono podstawę rozwoju firmy i źródło jej sukcesu. Procesy te wspomagają systemy CRM i ERP, budzące coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców. Czym są tajemnicze skróty i w jaki sposób mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania prowadzonej działalności?

ERP i CRM co to właściwie jest?

Zarówno ERP (ang. Enterprise Resource Planning), jak i CRM (Customer Relationship Management) to specjalistyczne systemy informatyczne. Są one niezbędne w zarządzaniu przedsiębiorstwami o różnym profilu działalności. Oprogramowania pracują na różnych obszarach i to właśnie podstawowa różnica pomiędzy ERP i CRM. Oba natomiast sprzyjają lepszej organizacji firmy i budowaniu relacji z kontrahentami, przy jednoczesnym wsparciu procesu obsługi klientów i sprzedaży towarów i usług.

Istota systemu CRM

System CRM pomaga budować relację z klientami przedsiębiorstwa. To dzięki niemu możliwe jest opracowanie właściwych strategii biznesowych, odpowiadających potrzebom potencjalnych odbiorców. Ponadto system CRM znacząco przyspiesza obsługę klientów i pomaga zautomatyzować dział marketingu. To oprogramowanie analityczne, dzięki któremu możliwe jest dostosowanie działań firmy do realnych potrzeb i zachowań klientów i to nie tylko aktualnych, ale również i tych, których wystąpienie jest przewidywane w bliższej lub dalszej przyszłości.

Programy dla firm - ERP od ODL

Czym jest system ERP?

Najogólniej rzecz ujmując, system ERP wykorzystywany jest jako narzędzie do zarządzania dostawami. Umożliwia on monitorowanie procesu sprzedaży, a także kontrolę stanów magazynowych i w razie wystąpienia takiej konieczności, zakup towarów. System ERP daje również możliwość zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenia różnego rodzaju analiz finansowych. Przydatny jest także w dziale księgowości.

Więcej na temat efektywnego prowadzenia firmy można przeczytać na stronie Agnieszka Rackiewicz – technologie, informatyka, systemy ERP, gdzie znajdziesz także dodatkowe informacje odnośnie systemów ERP.

Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy systemami ERP a CMR?

Jak wskazuje artykuł na stronie https://www.agnieszkarackiewicz.pl/blog/funkcjonowanie-systemow-erp-i-crm-w-firmie – systemy ERP I CRM uzupełniają się, ale mogą również pracować niezależnie od siebie. Dzięki CRM możliwe będzie budowanie kontaktów z kontrahentami i pozyskanie nowych odbiorców, co z kolei spowoduje zwiększenie zysków. ERP umożliwi natomiast obniżenie kosztów i racjonalne zarządzanie niezbędnymi wydatkami. Zarówno ERP, jak i CRM przyczyniają się do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa, które przynosi większe zyski przy jednoczesnym obniżeniu niezbędnych wydatków. Najważniejszą różnicą, występującą pomiędzy tymi dwoma systemami jest fakt, że ERP można wykorzystywać na każdym etapie i we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw o różnym charakterze. CRM skupia się bardziej na gromadzeniu danych i rozpoznawaniu potrzeb klientów. Ułatwia również przeprowadzanie różnego rodzaju transakcji i usprawnia proces sprzedaży. Można więc śmiało powiedzieć że CRM jest elementem składowym ERP. Oba systemy przyczyniają się natomiast do poprawy jakości pracy przedsiębiorstwa, budując jego pozycję na rynku i stając się podstawą do osiągnięcia sukcesu.