Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Windykacja jako sposób na odzyskanie należności

windykacja

Przez wiele osób pojęcie windykacji jest utożsamiane z egzekucją komorniczą. Są to jednak dwie odrębne czynności, oparte na innych przepisach prawnych, mimo tego, że ich cel nadrzędny jest taki sam. Czym zatem jest windykacja? Jakie prawa ma firma windykacyjna, a jakie dłużnik?

Windykacja – co to jest?

Celem windykacji jest odzyskanie należnych płatności. Wierzyciel może samodzielnie próbować dochodzić swoich zobowiązań, jak też może zlecić to zadanie firmie specjalizującej się w tej dziedzinie. Firma windykacyjna pośredniczy między osobą lub przedsiębiorstwem a dłużnikiem. Może także wykupić dług od wierzyciela, stając się posiadaczem tej wierzytelności. Windykacja musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna uwzględniać prawa obu stron. Jej główny cel to zmotywowanie dłużnika, aby spłacił on zaciągnięty dług.

Windykacja Katowice to windykacja pozwalająca odebrać swoje należności finansowe. W Katowicach istnieje dużo firm windykacyjnych, chętnie reprezentujących osoby i firmy borykające się z problemem egzekucji zadłużenia.

Windykacja – rodzaje

Zazwyczaj wyróżnia się dwa rodzaje windykacji, ze względu na zastosowane metody wykonawcze.

Windykacja miękka

To łagodna forma dochodzenia roszczeń. Jej celem jest polubowne załatwienie sprawy, bez zastosowania ostrzejszych środków. Pisemne wezwania do zapłaty i wysyłanie wiadomości SMS mają przypominać dłużnikowi o uregulowaniu należności. Stosuje się też zawsze kontakt telefoniczny, aby porozumieć się z dłużnikiem i na drodze negocjacji ustalić harmonogram spłat bieżącego zadłużenia. Ogólnie rzecz biorąc, firma windykacyjna dokłada wszelkich starań, aby dojść do konsensusu z pożyczkobiorcą i umożliwić mu dogodną spłatę długu.

Windykacja twarda

Stosuje się ją, gdy dłużnik odmawia jakiejkolwiek współpracy i konsekwentnie ignoruje wezwania do spłaty zadłużenia. Najczęstszym tego wyrazem jest nagminne unikanie kontaktu przez dłużnika poprzez lekceważenie korespondencji i nieodbieranie telefonów. Wtedy sprawa zostaje skierowana do sądu, gdzie najczęściej zapada wyrok niekorzystny dla zadłużonej osoby. Klauzula wykonalności nakazu zapłaty z sądu skutkuje egzekucją komorniczą. Komornik może zająć część wynagrodzenia, finanse na rachunku bankowym, a także ruchomości i nieruchomości dłużnika.

Czego nie może firma windykacyjna?

Firma windykacyjna nie może:

  • stosować gróźb wobec dłużnika
  • żądać informacji na temat majątku
  • domagać się numeru rachunku bankowego
  • odwiedzać sąsiadów i pracodawcę dłużnika
  • wejść do mieszkania bez zgody właściciela
  • konfiskować mienia

Czynności ww. może podejmować tylko komornik (oczywiście poza stosowaniem gróźb).