Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Na czym polega upadłość konsumencka?

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest procesem, który polega na oddłużeniu konsumentów niebędących w stanie poradzić sobie ze spłatą swoich zobowiązań finansowych. Czym jednak jest w praktyce i wobec kogo można ją ogłosić? Jak to zrobić?

Upadłość konsumencka – czym w zasadzie jest?

Upadłość konsumencka jest niczym innym aniżeli postępowaniem sądowym, które ma na celu częściowe lub też pełne oddłużenie konsumenta zaspokajając jednocześnie roszczenia wierzycieli. Stanowi więc sposób na skuteczne wyjście z długów, przywrócenie równowagi finansowej, a także rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu – tym razem bez długów. Upadłości konsumenckiej nie należy jednak traktować jako jednego ze sposobów na poradzenie sobie z zaległościami finansowymi – jest to bardziej ostateczność, która niesie za sobą także nieprzyjemne konsekwencje.

Co należy wiedzieć o upadłości konsumenckiej?

W toku postępowania sądowego brane są pod uwagę możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania rodziny dłużnika, który zdecydował się ogłosić upadłość konsumencką. Na podstawie podanych informacji, sąd określa komu, jakie kwoty oraz w jakich terminach dłużnik zobowiązany jest zwrócić. Dzięki rozłożeniu zaległości na raty oraz umorzeniu niektórych zobowiązań – możliwe jest złapanie finansowego oddechu bez ciągłego martwienia się o niepłacone, przeterminowane zobowiązania. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że po ogłoszeniu upadłości ochronie podlega część dochodów, jakie osiągane są przez dłużnika. Prawo jednak gwarantuje możliwość zachowania niezbędnego do życia codziennego majątku ruchomego.

Upadłość konsumencka – kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencką mogą ogłosić osoby fizyczne, które w chwili złożenia wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie wyklucza to w takim wypadku osób, które jeszcze chwilę wcześniej prowadziły swoją działalność gospodarczą. Warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, jest niewypłacalność. Mowa tutaj więc o sytuacji, w której dłużnik nie jest w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Według prawa utrata zdolności do wykonywania zobowiązań fizycznych ma miejsce w momencie, kiedy opóźnienie w spłacie przekracza trzy miesiące. Wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć jedynie osoby spełniające powyższy warunek.

Z takiego postępowania nie skorzystają jednak osoby fizyczne, które w momencie złożenia wniosku prowadziły działalność gospodarczą. Co ważne, dotyczy to także tych, którzy zawiesili swoją działalność. Dodatkowo takiej możliwości nie mogą wykorzystać także wspólnicy spółek partnerskich, jawnych, komplementariusze w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, a także rolnicy prowadzący równolegle inną działalność gospodarczą. Oczywiście, ogłoszenie upadłość konsumenckiej jest również niemożliwe dla osób, które na dzień złożenia wniosku są wypłacalne.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak to zrobić?

Pierwszym, co należy zrobić, chcąc ogłosić upadłość konsumencką, jest złożenie wniosku w tej sprawie. Choć czynność tę można wykonać samodzielnie, to jednak znacznie lepszym pomysłem będzie skorzystanie z pomocy adwokata. Kancelaria prawna, która specjalizuje się w takim obszarze działań, będzie w stanie przygotować odpowiedni wniosek oraz dokumentację, a także osobiście reprezentować dłużnika przed sądem upadłościowym.

Mieszkańcy miasta Poznań, którzy potrzebują pomocy w sprawie złożenia wniosku o upadłość konsumencką, powinni skupić się na znalezieniu specjalisty, który udzieli profesjonalnej porady prawnej. Dobry adwokat będzie w stanie zapewnić swojemu klientowi najlepsze w jego sytuacji rozwiązanie, toteż znacznie lepszym pomysłem jest powierzyć tę sprawę kancelarii.