Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Jak usprawnić funkcjonowanie łańcucha dostaw dzięki systemom telematycznym?

łańcuch dostaw

Nadchodzące lata będą wymagać od wielu firm większej elastyczności, kreatywności i zdolności adaptacji. Jedną z branż, która będzie musiała mierzyć się z wieloma wyzwaniami, jest transport i logistyka. W jaki sposób systemy telematyczne mogą pomóc przy działaniach optymalizacyjnych w funkcjonowaniu łańcucha dostaw?

Polityka zrównoważonego rozwoju

Pod tym pojęciem kryje się przede wszystkim dbałość o środowisko – zmniejszenie emisji CO2 i ilości generowanego hałasu. Dla firm wykorzystujących floty samochodów kluczowe jest w tym przypadku dążenie do zmniejszania zużycia paliwa. Dzięki wykorzystaniu systemu WEBFLEET, który umożliwia precyzyjne lokalizowanie pojazdów, możliwe jest dokładniejsze planowanie tras na przykład poprzez przypisywanie zlecenia do kierowcy znajdującego się w najmniejszej odległości od klienta.

Jednocześnie system ten monitoruje i analizuje styl jazdy kierowców. Pozwala to na zebranie danych umożliwiających jego poprawę, a tym samym na zwiększenie wydajności, zminimalizowanie kosztów i poprawę jakości środowiska. Aplikacja OptiDrive 360 pomoże na bieżąco poprawiać styl jazdy kierowców, przekazując im informacje i porady, które pomogą zmniejszyć zużycie paliwa.

Elastyczność i zdolność adaptacji

Wykorzystanie inteligentnej nawigacji współpracującej z systemem WEBFLEET pozwoli również na planowanie tras w czasie rzeczywistym. Dzięki temu kierowcy będą mogli uniknąć korków i innych utrudnień. System wskaże optymalną z tras z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń związanych z tonażem.

Aktualizowanie w czasie rzeczywistym informacji o trasie przyda się nie tylko w planowaniu samej dostawy, lecz także w podejmowaniu kolejnych zleceń, przy uwzględnieniu wszystkich zebranych wcześniej danych. Dodatkowo możliwość bezpośredniego kontaktu z kierowcami umożliwi w razie pojawienia się przeszkód, problemów i opóźnień szybkie podjęcie alternatywnych działań.

Automatyzacja procesów logistycznych

Charakterystyczną cechą nadchodzących w branży transportowej zmian będzie dążenie do maksymalnego wykorzystywania posiadanych zasobów. Nie będzie ona możliwa bez zautomatyzowania procesu zbierania i analizowania danych.

Chodzi tu między innymi o wcześniej wspomnianą możliwość przemyślanego przypisywania nowych zleceń poszczególnym kierowcom. Dzięki systemowi WEBFLEET możliwe jest zautomatyzowanie procesu analizy danych na temat kierowcy, jego położenia, czasu pracy i aktualnego statusu realizowanego przez niego zamówienia. Podejmowane na tej podstawie decyzje przyczynią się do poprawy wydajności firmy.

Zautomatyzowany został również proces zbierania informacji na temat samych pojazdów. Dzięki integracji z montowanymi w samochodach czujnikami bluetooth będziemy informowani nie tylko o zbliżających się przeglądach posiadanych przez nas aut – możliwe będzie również śledzenie temperatury, ciśnieniach w oponach i wykrywanie potencjalnych usterek na wczesnym etapie. Pozwoli to uchronić firmę przed kosztownymi przestojami.

Jedną z zalet systemu WEBFLEET jest również możliwość zintegrowania go z narzędziami i aplikacjami wykorzystywanymi w firmie na co dzień. Zapewni to spójność i przejrzystość danych, a tym samym – jeszcze większą skuteczność.

Zorientowanie na klienta

Nieustannie rosnące oczekiwania klientów wraz z dynamicznie zmieniającym się rynkiem wymagać będą od osób związanych z branżą transportową szukania rozwiązań mających na celu nie tylko spełnianie tych oczekiwań, lecz również podejmowanie działań wyróżniających na tle konkurencji.

Do tego celu również można wykorzystać zebrane dzięki systemowi dane. W przypadku branży transportowej mogą one pozwalać na przykład na znacznie bardziej precyzyjne informowanie klienta o planowanym czasie dostawy, co również przyczyni się do zwiększania przewagi konkurencyjnej.