Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Gdzie można uzyskać darmowe porady prawne?

porady prawne

Choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, mamy styczność z prawem właściwie każdego dnia. Podpisywanie umowy o dzieło, zakup towarów, zawieranie umowy komisu czy umowy pożyczki – wszystkie te zagadnienia są w wyczerpujący sposób opisane przez odpowiednie regulacje prawne (np. Kodeks cywilny). Niestety, niejednokrotnie okazuje się, że sprawy te – zwłaszcza w przypadku wystąpienia konfliktu między stronami – stają się problematyczne. Wówczas pomoc doświadczonego prawnika może być niezbędna. Jeśli nie mamy aktualnie do dyspozycji środków wystarczających na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem porady prawnej (kłopoty te mogą wynikać np. z braku zatrudnienia) – możliwe jest skorzystanie z darmowej pomocy prawnej.

Darmowa porada prawna Łódź – gdzie uzyskać bezpłatną pomoc?

Miejsca oferujące bezpłatną pomoc prawną są rozmieszczone na terenie całego kraju. Wiele z takich punktów znajduje się również w Łodzi (jest tu łącznie aż 27 takich miejsc), które działają m.in. w budynkach: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Zarządu Lokali Miejskich czy Urzędu Miasta Łodzi. Porady te świadczą doświadczeni pracownicy wyznaczeni do tego zadania m.in. przez Okręgową Radę Adwokacką, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny porad prawnych.

Darmowa pomoc prawna – co wchodzi w jej zakres?

Sposób świadczenia darmowych porad prawnych jest usankcjonowany prawnie – reguluje go ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Do uzyskania takiej pomocy mają prawo wszyscy ci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie z tego powodu uzyskać płatnej pomocy. Aby skorzystać z pomocy, należy złożyć oświadczenie woli osobie udzielającej darmowej porady prawnej.

Jakie gałęzie prawa obejmuje darmowa porada prawna? Wszystkie, poza tymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej (a zatem, z możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy są wyłączone kwestie regulowane np. przez Prawo przedsiębiorców czy ustawę o rachunkowości).

Darmowa pomoc prawna może więc dotyczyć takich zagadnień, jak na przykład: sprawy mieszkaniowe, spadkowe oraz wszelkie kwestie związane z zatrudnieniem czy opieką medyczną. To jeszcze nie wszystko, bowiem z nieodpłatnych porad mogą skorzystać również obywatele potrzebujący pomocy w związku z popełnionymi przestępstwami (bądź wykroczeniami) lub też zamierzają wstąpić na drogę sądową w celu dochodzenia świadczeń alimentacyjnych.