Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Czy powinieneś używać ubezpieczenia na życie jako inwestycji?

ubezpieczenie

Branża ubezpieczeniowa znana jest z polis obejmujących tylko życie i inne aktywa bez żadnego zwrotu, podczas gdy innym zestawem polis ubezpieczeniowych są te, które nazywane są planami powiązanymi z jednostką lub te, które są używane jako opcja inwestycyjna i są powszechnie znane jako plan wyposażenia.

Najczęściej zastanawiasz się, czy składki płacone na polisy powinny zapewniać pewien zwrot nakładów pieniężnych na ten sam cel. Polisy na dożycie mają na celu zapewnienie zwrotu z dokonanych inwestycji wraz z polisą ubezpieczeniową na życie.

Polityka dożycie – różne aspekty

Polisy ubezpieczeniowe, które oferują zwrot zapłaconych składek, są często zaprojektowane w taki sposób, że ubezpieczony otrzymuje świadczenia z tytułu przeżycia, premie, a także płatności regularnie. Zwroty, które otrzymasz, będą zależeć od rodzaju przyjętych zasad i warunków określonych w ramach tych zasad. Istnieje kilka polis, w których bonusy są gromadzone w sposób ciągły i są płatne tylko w terminie zapadalności polis. Są takie, które oferują ubezpieczonemu całe pieniądze na wypadek śmierci i są wypłacane beneficjentom jako płatność z tytułu śmierci.

The Catch

Wszystko wygląda bardzo atrakcyjnie i musisz sprawdzić różne aspekty.

Wysoka roczna składka : jeśli weźmiesz polisę ubezpieczeniową za formę inwestycji i spodziewasz się pewnego rodzaju zwrotu z tego samego, który jest bardziej związany ze stałą kwotą w terminie zapadalności, naturalnie będziesz musiał rozstać się z wyższą kwotą składki.

Nieprzewidywalne premie: Wyniki rynku decydują o tym, jakie zwroty otrzymasz w formie bonusów. Oznacza to, że dopóki nie otrzymasz gwarantowanych zwrotów z polis, nie możesz być pewien, jakie bonusy możesz otrzymać z polis.

Niskie zwroty: jeśli szukasz świetnych zwrotów z terminu zapadalności swoich polis, gdy użyjesz ich jako opcji inwestycyjnej, istnieje małe prawdopodobieństwo, że zwroty i ich procentowe wartości zrobią na tobie wrażenie.

Zakres ulepszeń

Lepsze stopy procentowe: Za każdym razem, gdy korzystasz z polisy ubezpieczeniowej z perspektywą inwestycyjną, zauważysz, że istnieją różne zwroty i stopy procentowe wraz z różnymi obowiązującymi w nich planami płatności. Tam, gdzie niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują premie w ustalonych odstępach czasu, zgodnie z ustaleniami i ustaleniami, są inne, które gromadzą premie za płatności na koniec okresu zapadalności. We wszystkich przypadkach należy obliczyć otrzymywane zwroty, które w obecnych czasach są naprawdę niskie.

Wyższe zwroty: zakłady ubezpieczeń na życie inwestują dalej składkę pobraną od ubezpieczonego w opcje inwestycyjne. Istnieją różne programy, w ramach których dokonuje się inwestycji, a tam, gdzie inwestuje się w obligacje rządowe, zwroty są naprawdę ograniczone. Może to jednak być odpowiednie dla tych, którzy szukają bezpiecznych pastwisk za swoje pieniądze i nie chcą, aby ich inwestycje spadły, nawet jeśli są w stanie uzyskać na nich tylko niskie zwroty.

Mądrzejsze inwestycje: jeśli jesteś we wczesnych latach swojego życia, masz apetyt na ryzyko i zasoby, zawsze zaleca się korzystanie z ubezpieczenia wyłącznie w celu ubezpieczenia na życie, a nie jako opcji inwestycyjnej. Dostępnych jest kilka narzędzi inwestycyjnych, które mogą zaoferować znacznie wyższe zwroty niż w ramach ubezpieczenia.

Płynność funduszy to kolejne wyzwanie, gdy patrzy się na ubezpieczenie jako opcję inwestycyjną. Ramy czasowe inwestycji w ubezpieczenie są naprawdę długie i jeśli nie masz zbędnych pieniędzy lub szukasz ulg podatkowych, nie ma sensu korzystać z ubezpieczenia jako opcji inwestycyjnej.

Na czym możesz zaoszczędzić?

Jeśli po prostu weźmiesz wymaganą ochronę lub skupisz się na części ubezpieczeniowej, pomijając część inwestycyjną na polisach ubezpieczeniowych, możesz dużo zaoszczędzić na składkach, a to da ci dużą szansę na zainwestowanie w opcje, które mogą naprawdę zarobić naprawdę wysoko zyski.