Portal Bkkinwest.com.pl

Informacje o finansach, ubezpieczeniach i oszczędzaniu

Informacje na temat kas fiskalnych online

kasy fiskalne online Wrocław

Tym, co wyróżnia kasy fiskalne online od „tradycyjnych”, dotychczas stosowanych kas, jest to, że są one podłączone do sieci i na bieżąco przesyłają dane dotyczące dokonanych płatności do systemu prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (system ten nosi nazwę: Centralne Repozytorium Kas). Dzięki temu rozwiązaniu organy skarbowe są w stanie w bardziej skuteczny i efektywny sposób śledzić sprzedaż prowadzoną przez przedsiębiorców.

Kasy fiskalne online – dla kogo obowiązkowe w 2021 roku?

Wymiana tradycyjnych kas fiskalnych na kasy fiskalne online jest w Polsce przeprowadzana stopniowo – kolejne branże są etapami włączane do grup, które obowiązkowo muszą używać kas online. I tak, do grup objętych tym obowiązkiem w 2020 roku (m.in. stacji benzynowych i warsztatów motoryzacyjnych) w 2021 roku dołączają kolejne branże: gastronomiczna i hotelarska (od 1 stycznia 2021) oraz m.in. lekarze, stomatolodzy, prawnicy, budowlańcy, fryzjerzy (od 1 lipca 2021). Ostatecznie, w przeciągu kilku następnych lat wszystkie branże będą musiały zastosować się do nowych obowiązków, a zakupu starych kas można dokonać jedynie do końca 2022 roku.

Ci przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu kasy fiskalnej online, mają prawo do wykorzystania przysługującej im ulgi podatkowej, która wynosi 90% ceny zakupu kasy netto, przy czym ulga nie może być wyższa niż 700 złotych. Oprócz tego, należy spełnić formalności związane z zakupem kasy (np. instalacja kasy w obecności serwisanta), a urządzenie musi posiadać potwierdzenie wydane przez prezesa Głównego Urzędu Miar

Kasy fiskalne online dla projektantów i architektów

Obecnie branża architektoniczna nie jest objęta obowiązkiem posiadania kas fiskalnych online, choć oczywiście ma do tego prawo. Architekci są zobowiązani do rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji, w której firma architekta zajmuje się świadczeniem usług na rzecz osób fizycznych (tj. nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz rolników ryczałtowych. Architekt może jednak uniknąć tego obowiązku, jeśli spełni m.in. następujące warunki: przyjmuje wpłaty od odbiorców w formie przelewów bankowych, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a ewidencja otrzymanych wpłat pozwala na powiązanie ich ze zrealizowanymi usługami.

Ponadto, architektowi przysługuje prawo do nieposiadania kasy fiskalnej w sytuacji, gdy obroty osiągnięte przez niego w danym roku obrotowym (z tytułu usług świadczonych dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych) nie przekroczyły 20 000 złotych (w przypadku działalności rozpoczętej w trakcie roku limit ten jest ustalany proporcjonalnie).